معلومات محیط زیستی هرات - افغانستان
 

امروز 23حوت1387 صد ها تن از مردم شهر هرات اعم از رضا کاران سره میاشت، باشندگان نواحی مختلف و پرسونل خدماتی تنظیفات شاروالی هرات در کار حشر عمومی سهم گرفتند. این کار حشر که از طرف شورای ولایتی هرات با اشتراک نمایندگان مقام ولایت هرات، صحت عامه، شاروالی، محیط زیست و سایر بخش های دولتی سازماندهی گردیده بود، با کار دسته جمعی به اشتراک محترم داکتر همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی، محمد رفیق مجددی، داکترسعید راشد رئیس صحت عامه، سرپرست ریاست حفاظت محیط زیست و مسوولین برخی دوائر دولتی از ساحه شهر نوآغاز یافت. در این حشر عمومی که به مناسبت سال نو1388 و به منظور ترویج فرهنگ حفظ و همکاری در جهت محیط زیست بهتر سازماندهی شده بود، بیش از بیست وسیله نقلیه شاروالی هرات کثافات را از شهر هرات به محلات مناسب شهر انتقال دادند. در مورد انجنیر وکیل احمد کارشناس ریاست حفاظت محیط زیست ولایت هرات گفت: هرات بعد از کابل دومین شهر پر نفوس کشور بوده که نیاز شدید به همکاری جوامع بین المللی غرض جلوگیری از آلودگی ها ی آب، خاک و هوا دارد.

                                                ویس احمد حکمتشهر هرات


آلودگي هاي آب

آلودگي هاي شهري

 

[ ] [ 16 ] [ انجنیر وکیل احمد بارک ]

خوانندگان عزیز برای استفاده از کتاب

نیاز جنگلات پسته به حفاظت همگانی

اثر انجنیر وکیل احمد

لطفاْ به لینک زیر کلیک نمائید

http://www.postchebook.blogfa.com

خوانندگان عزیز برای استفاده از کتاب

گامی به سوی حفظ محیط زیست

اثر انجنیر وکیل احمد

لطفاْ به لینک زیر کلیک نمائید

http://www.environmentbook.blogfa.com

خوانندگان عزیز برای استفاده از کتاب

میراث های طبیعی ولایت بادغیس

اثر انجنیر وکیل احمد

لطفاْ به لینک زیر کلیک نمائید

http://www.badghisenatural.blogfa.com

[ ] [ 19 ] [ انجنیر وکیل احمد بارک ]

  بندر تورغندي  يكي از بنادر مهم و حياتي  كشور تلقي  شده  و در 120  كيلومتري  شمال غرب ولايت هرات موقعيت دارد و از نقطه نظر تجارتي و ترانزيتي پل بزرگ است ميان ممالك آسيا ميانه، اروپا و آسياي جنوبی كه سالانه به ارزش مليون ها دالر جنس از طريق اين بندر  بين كشورهاي  همسايه و افغانستان تبادله ميگردد . شهرك تورغندي متصل بندر بوده و اقوام مختلفي در اين شهرك به زندگي روزمره خود ادامه مي دهند كه نفوس شان حدوداً 7000 فاميل بالغ ميگردد.    مردم اين منطقه اكثرا زراعت ، مالدار پيشه  و ندرتآ به كار تجارت و صنايع دستي مصروف اند ولي وضع  اقتصادي شان در مجموع خوب مشاهده نميگردد و از نقطه نظر تراكم نفوس، شهرك به چهار حوزه تقسيم بندي شده است و بازار شهرك به دو طرف سرك عمومي  موقعيت داشته بدون ماستر پلان شهري رو به  انكشاف و توسعه  است همزمان خود شهرك ني نظر به تراكم نفوس در آستانه توسعه ميباشد اين درحاليست كه پرابلم هاي محيط زيستي يكي بعد ديگري آشكار گرديده مردم شهرك  را تحت تاثير قرار ميدهد.

درملاقات با روسا شورا و متنفدين رول علما و متنفدين را در انفاذ مسايل محيط زيست مهم و حياتي دانسته و ارزنذه تلقي نموده اند. همچنان در اين ملاقات بحث بيشتر روي مسايل و پرابلم هاي محيط زيست بوده و در حل اين مشکلات سهم مردم را مفيد شمرده تاكيد نموده اند و اهالی شهرك خواهان همكاري بيشتر رياست حفاظت محيط زيست در حل اين معضلات شدند.

   رئيس بندر تورغندي روي پيرامون مسايل محيط زيستي  و انفاذ قوانين  محيط زيست  وموثريت آن در محيط و جامعه و هچنان واضع نمودن اهميت و رو شد فضاي سبز و جنگلات در جذب و دفع  الو ده گي محيط زيست و مطرح نمودن پاره از مشكلات محيط زيست شهرك تورغنذي  توسط مسئول تيم در  مقابل رئيس بندر  وعده هرگونه همكاري در حفظ جنگلات و منابع طبيعي نموده .مسوولين و منسوبين بندر را متوجه به اين وظايف اصولي وهم زيستي ساخت و منسوبين وعده سپردن تا از هيچ گونه سعي و تلاش در قسمت حفاظت و نگهداري منابع طبيعي دريغ نخواند نمود

      علاوه بر دو پرابلم عمده (فرسايش خاك و موجوديت تاسيسات باز)      كه آب و هوا منطقه را تهديد مينمايد. پرابلم هاي ديگري نيز وجود دارد كه سبب آلو ده گي محيط زيست منطقه شده است. مانند: تراكم كثافات ، عدم موجوديت كانالزاسيون و عدم موجوديت زباله داني در بازار شهرك  و غيره. اين مشكل به اثر قطع بي رويه جنگلات ، شكستن چراگاه و ريشه كن كردن بته ها توسط اهالي منطقه بوجود آمده ، عوامل بروز اين مشكلات فقر اقتصاد ي و عدم آگاهي عامه از حيط زيست سالم دانسته شده است و در زمينه ايجاد پروژه بديل معيشت را مفيد و ارزنده  و همچنان در كاهش و جلوگري از بروز اين مشكلات مهم تلقي نموده اند.    

تاسيسات گاز و نفت در اين شهرك درحالي رو به توسعه و انكشاف است كه بدون نورم استندرد مناسب تاسيس و بنا گرديده و در حال حاضر به تعداد 14 -15  شركت گاز و نفت فعال است كه روزانه 100- 200 تن  مواد گازي و نفتي را ذخيره و بعدآ به ساير ولايات صادر مينمايد. ذخاير در اين تاسيسات بشكل باز به روي زمين بوده و هر دقيقه احتمال حريق در اين تاسيسات امكان پذ ير است كه در اين صورت زندگي هزاران  شهروند به خطر مواجه شده و  پيامد هاي محيط زيستي ناگواري را هم در پی خواهد داشت.    در شهرك تورغندي دو ليسه دخترانه و پسرانه وجود دارد و حدودآ 5000-6000 شاگرد اناث و ذكور مصروف فراگيري درس و تعليم اند در اين ملاقات با مديران ، معلمين ، شاگردان مکاتب متذكره روي مسايل محيط زيستي صحبت شده و نقش محيط زيست سالم را در جامعه ارزنده و موثر دانسته تقويه و رشد استعداد ها را به محيط زيست سالم مرتبط داده و نظافت را جز؛ ايمان شمرده اند. فضاي سبز داخل مكايب نسبت به عدم  موجوديت ساحه و آب كافي مناسب بوده و مسوولين مكاتب به آنهم وعده توسعه فضاي سبز را داده و الويت كاري خود در آينده عنوان نموده اند.ايجاد فضاي  سبز در داخل  باغ زنانه گام موثری بوده سبب سرسبزي محيط و منطقه ميشود و از نقطه نظر محيط زيست نيز مهم و موثر ارزيابي ميگردد. احيا فضاي سبز به مساحت 5 كيلو متر مربع در سمت شمال منازل رهايشي شهرك  به خاطر جلوگيري از گردد و غبار در محيط .

احداث فضاي سبز با استفاده از انواع تخمينجات محلي و بومي ( حق اولويت ).  حفاظت از جنگلات  موجود گز ، جلوگيري از قطع بي رحمانه  آن   واحيآ مجدد آن توسط ادارات ذيربط.سهم دادن مردم در اين نوع پروژه ها مهم و حياتي بوده به نفع جامعه .آگاهي مسايل اوليه  محيطي زيستي. شايان ذكر است كه طي سال گذشته ساحه مذكور به مساحت حدودآ  5000  متر مربع فضاي سبز توسط اعضاي شوراي مشورتي محلي منطقه ، شوراي همكار رياست حفاظت محيط زيست زون غرب و مردم محل تاسيس شده است.ايجاد شهرك براي مهاجرين و ساير بيجا شده گان.   ايجاد پروژه هاي بديل معيشت  در جلوگيری از قطع جنگلات ،ريشه گز كردن و شكستن چراگاه ها مفيد  است.  تثبيت ساحه مناسب   براي دفع زباله هاي بيرون از شهرك. گزارشگر 

حفاظت جهیل هامون پوزک ولایت نیمروز منحیث میراث طبیعی و فرهنگی         

یکی از مناظر شهکار خلقت طبیعت جهیل آب ایستادۀ پوزک است که بنام هامون پوزک یاد می شود ، این جهیل در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز قرار داشته وساحه پهناوری به مساحت 3400 هکتار اراضی را که شامل علفچرها ،     نیزارها ، و آب های ایستاده می باشد ، احتوا می کند . در ساحه مذکور علاوه از چراندن حیوانات اهلی ، انواع آبزیان و پرندگان نیز حیات بسر می برند.

بر اساس روایات و داستان های محلی سیستان و شهادت تاریخ پر افتخار و حماسه آفرین روز گار پر تلاطم این جهیل با سابقه بیش از 5000 سال توانسته  تا طرفداران زردشت را بخود جلب کند. همچنان عبادت گاه های چند هزار ساله سرخ دک ، و سفیدک و قلعه معروف ناد علی به حیث مرکز تجمع پهلوانان و قهرمانان در اطراف این جهیل علاوه از زیبائی طبیعت به حیث مرکز تجمع سپاه و لشکر خویش به سمت جنوب و شرق استفاده نمودند وتوانستند که مؤفقیت های چشمگیری نصیب شوند ، حماسه های ثبت شهنامه فردوسی در دورۀ غزنویان نیز شامل حال این ساحه شده می تواند که تمدن 1600 سال قبل سیستان را به دل تاریخ جاویدانه می سپارد.جهیل پوزک بعد از جهیل صابری یکی از ساحات معروف ولایت نیمروز بشمار میرود. این ساحه 618 سال قبل به اثر خشکسالی آسیب کلی دید که دوباره به اثر بارندگی های وافر ونعمت های الهی احیأشد.

متأسفانه طی سال های خشکسالی اخیر و عدم اشتغال کار برای اهالی بومی ساحه اطراف جهیل علاوه از قطع بیرحمانه انواع نباتات و نیزار ساحه به انقراض نسل حیوانات آبی و پرندگان بومی نیز خسارات هنگفتی را متوجه نمودند. این جهیل کوچک که ( 1 متر ) عمق اوسط دارد  گاه ، گاه ی به حیث مر کز قایق رانی و صید ماهی مورد استفاده قرار می گیرد.  کوچی های منطقه در چرانیدن شتر ها ، گوسفندان ، مرکب ها ، گاوها و اسب ها متوصل شده ونیز منبع تأمین سوخت کوچی ها و مردم بومی ساحه اطراف جهیل ، انواع نباتات ( بخصوص نی و گز ها ) حاشیه جهیل میباشد. تعداد خانواده های که بصورت کل ( شامل مناطق دیوار یک  لنگ ، پوست گاو ، سنگ نوشته ، ارباب ، سرکنگ ، تخت رستم ، علی آباد وغیره میگردد) مسکن گزین اند به ( 4500 ) میرسد.

انواع آبزیان محل عبارت اند از : چهار نوع ماهی ،  مار ماهی ، خرچنگ ، میگو ، بقه و غیره

انواع حشرات شامل کفشک ، ملخ های بومی ، کنه های   نباتی ، سوسک های آبی ، انواع مگس ها ، زنبورها ، انواع شب پره وپروانه ها ، اگروتیس ، کارادرینا وغیره 

همچنان انواع حیوانات وحشی مانند گرگ ، شغال ، سگ    آبی ، روباه قهوه ئی و خاکستری ، موش قهوه ئی  ( خر موش ) ، کور موش و موش های نیزاری می باشد.  

انواع پرندگان جهیل هامون عبارت اند از عقاب ماهی خوار ، باز ، شاهین ، طهور، کبک ، گنجشک ها ، سیاه سینه، کوتودشتی ، بودنه ، مرغ سلیمان ، مرغ دشتی (چرز) وغیره .

نباتات عمده آن شامل لوخ ، نی ، ترات ، پوگ ، اویار سلام، یولاف ، مرغ ، ترشک ، انواع پیچک ، انواع آتروپلکس وغیره می باشد.

خزندگان آن را انواع مار ها و اجسام خورد وبزرگ دیگری تشکیل میدهد.

شایان ذکر است هم اکنون 120 خیمه مالدار کوچی با هزاران راس مواشی در اطراف جهیل زندگی و تأمین معیشت مینمایند. بادر نظر داشت مشاهدات عینی از محل به مقامات عالی ذیربط پیشنهاد مینماید تا ساحات اراضی جهیل مذکور و حومه آن طبق معیار های اداره ملی حفاظت محیط زیست ج.ا.ا  و بعد از ارزیابی عمومی تیم کاری اعزامی به منطقه ، به حیث ساحه حفاظت شده درکشور اعلان گردد تا از قطع نباتات ونیزار های آن جلوگیری جدی به عمل آید.

                                                         

 غرس نهال در چشمه اوبه

طی ماه جاری بیش از4000 اصله نهال مثمر و زینتی از طریق کمیسیون فضای سبز ولایت هرات در ولسوالی اوبه غرس شده که عمدتاً در ساحات پارک عمومی، چشمه اوبه و پارک شاروالی مرکز ولسوالی می باشد. همچنان به تعداد1000اصله نهال مثمر دیگر از طریق مدیریت ترویج برای باغداران ولسوالی توزیع گردیده است.

این مطلب را قوماندان امینه و سرپرست ولسوالی اوبه امروز در مراسم غرس نهال در چشمه اوبه در حالیکه عدة از مسوولین و رضاکاران محیط زیست آن ولسوالی اشتراک داشتند، بیان کرد.

در این  مراسم انجنیر وکیل احمد کارشناس ریاست حفاظت محیط زیست از چشمه اوبه به حیث تفریحگاه مشهور ولایت هرات و یکی از مناظر طبیعی یاد کرد، وی افزود: این محل نیاز به احیا و سرسبزی زیادتر دارد؛ متاسفانه طی سال های قبل جنگلات  علفچر های اطراف  این ساحه از بین رقته و اکنون باید همه با هم در احیا جنگلات و علفچر های ولسوالی اوبه بکوشیم تا مردم از طریق انکشاف پایدار و استفاده معقول از جنگلات و آبهای جاری به زیبایی طبیعت، حفظ محیط زیست و خودکفایی اقتصادی نائل گردند؛ در غیر آن آلودگی محیطی باعث تلفات و مهاجرت به طرف شهر هرات و حتا خارج از کشور می گردد.

[ ] [ 19 ] [ انجنیر وکیل احمد بارک ]

 

 

شاهين كمياب شده

شاهين پرنده اي از رديف شکاريان  از نوع بازها است. شاهين جزو شکاريان بسيار جسور و با شهامت است،  با وجود آنکه از بوم کوچکتر است ولي به علت جسارتي که دارد ،گاهي عموماً به عقاب و بوم حمله مي‌‌کند. در حدود ۴۰ نوع از اين پرنده شناخته شده  که با نام هاي گوناگون زيست گاه شان در سراسر کره زمين پراکنده بوده. شاهين عموماً آشيانه خود را در کوهستانهاي بلند و دور افتاده و در غارهاي مشرف به  صخره‌ها بلند مي‌‌سازد و در آنجا نيز تخم گذاري مي‌‌کند. انواع مختلف اين پرنده در کوه‌ هاي هرات و بادغيس موجود مي باشد.  كه از نقطه نظر ظاهري اين پرنده داراي قرنيه‌اي سياه رنگ و پرهايي زرد رنگ است که به خاکستري مي‌‌گرايد، و زير گلو وزير شكمش قهوه‌اي و داراي خالهاي تيره است. جنس مذكر اين پرنده قدري کوچکتر از جنس مونث است. احتمالاً محدودي از پرندگان مي‌توانند تندتر از شاهين‌ها پرواز نمايند. سرعتش هنگام شكار به ۲۹۰ کيلومتر در ساعت ، طول آن به ۴۶ سانتيمتر و بالهاي گسترده اش به ۱۰۹ سانتيمتر مي‌رسد. شاهين‌ها به پرندگان به اندازه خود و گاه بزرگتر از خود نيز حمله مي‌کنند، بسياري از حيوانات رامانند : گنجشك ، ماهي ، موش ، خرگوش  شكار مي كند. شاهين در زبان دري معني شاه آهنين را مي دهد. شكار کردن با شاهين با آنکه تاريخ اش به دوره پادشاهي آشور مي رسد، بدون شك در دوره ساساني ورزش شاهان بوده كه در دوره اسلامي گسترش يافت. شكار با شاهين بعد از آن به اروپا گسترده شد.  متاسفانه امروز اين پرنده بسيار کمياب شده و در بعضي جاها ديده مي‌شود.. لازم است تا غرض جلوگيري از قاچاق اين نوع پرندگان تدابير موثر          اتخاذ گردد.

تلاش به خاطر جلو گیری از آلودگی محیط زیست

ده پایه ماشین تصفیه گاز و ایر کاندیشن ها ، از سوی اداره ملی حفاظت محیط زیست هرات تهیه و در دسترس استفاده برخی از دکان ها ی مربوط قرار داده شد.

دوکانداران می توانند هنگاک اسنفاده گاز سرد کننده و تصفیه گاز و ایر کاندیشن ها از این دستگاه ها استفاده نموده ، از آلودگی محیط زیست جلوگیری نماید.

انجینیر اختر محمد محبوب سرپرست ریاست حفاظت محیط زیست می گوید: قرارست 20 تن از افراد آموزش دیده به منظور تصفیه  و پاک کاری گاز و ایرکاندیشن ها ی شامل  برنامه توزیع رایگان این ماشین ها شوند.

 در مراسم توزیع این ماشین ها که برای تهیه آن بیش از دو ملیون افغانی هزینه گردیده ، داکتر عبدالظاهر فیض زاده معاون شورای ولایتی ،الحاج سید محمدحسینی رئیس کار و ا مور اجتماعی  و برخی از مسوولین حضور داشتند.همچنان اسناد فراغت شاملین این برنامه نیز در این مراسم توزیع شد. قابل یاد آوری است که این دومین بار است که این چنین ماشین ها در ولایت هرات توزیع می شود .

گفتنیست: در ولایت هرات هم ا کنون بیش از 60 هزار عرداه موتر قبت شده وجود دارد که نیاز به تعویض سیستم سرد کننده دارند.

    گنج مواشي و مسلخ شهر هرات كه در منطقه النگ سنگ سفيد ناحيه هفتم شاروالي قرار دارد، یک بافت عجيبي از يك مجموعه حياتي ناهمگون و تاسف بار زيست محيطي را به وجودآورده و از منابع عمده آلوده گي محيط زيست اهالي و انتشار آفات و امراض به خصوص با گرم شدن هوا می باشد واطراف آنرا داش هاي خشت پزي محاصره و در جمع اين همه تاسيسات دستگاه هاي كوچك پوست و روده پاكي و منازل رهايشي كه به طور عموم جديداً اعمار شده، موقعیت دارد.

     به گفته مدیر مسلخ : در اين مسلخ روزانه يكهزار راس گوسفند و بز، پنجاه راس گاو و پنجاه نفر شتر ذبح و سلاخي ميگردد؛ بطور متوسط در هر روز مقدار 1200  ليتر خون 8  تن مواد فاضله حيواني و 2 تن مواد زائد حيواني از خود بجا ميگذارد. باوجود مواد زايد ناشي از كشتار حيوانات مواد زايد مراكز پروسس پوست و روده كه در جوار مسلخ قرار دارند در محل جمع شده بصورت جبه زار و خندق ها نماي بسيار زشت،تعفن و غير قابل تحمل را براي اهالي و مشتريان به وجود آورده است.

    انجینیر اختر  محمد محبوب سرپرست ریاست حفاظت محیط زیست ولایت هرات با تائید حالت جاری می گوید: موجوديت مسلخ با وضعيت كنوني سلامت اهالي منطقه ناحيه هفتم وساحات همجوارآن را به خطر انداخته و در صورت عدم انتقال محل مسلخ، ما شاهد آلودگی های بیشتر محیط زیستی در سطح ناحیه هفتم خواهید بود.

    حبیب الله یک تن از اهالی گفت: اطفال  و نوجوانان این ساحه از سبب آلودگی ناشی از موجودیت مسلخ به امراض جلدی مصاب گردیده  و هفته وار مبلغ هشت صد افغانی از بابت تداوی اطفالم به  کلینک ها می پردازم.

     در این حال انجینیر وکیل احمد کارشناس محیط زیست تعویض مواد عضوی غیر قابل استفاده مسلخ هرات را به عوض کود های وارداتی در خار ج از ساحات مسکونی  بهترین راه حفظ سلامت مردم می دانند.

 

              

                                                  

                             

 

 

 

پارک ایکو اولین پارک ملی افغانستان

 در کمپاین نهال شانی اخیر سال 1387   بیش از چهار ملیون اصله نهال زینتی و مثمر  در نواحی شهر و ولسوالی های هرات غرس شدکه همکاری مردم ولایت هرات قابل قدر  بوده  و از تمام مردم شرافتمند این ولا که در این پروسه به دعوت اینجانب سهم گرفتند، تشکر می کنم.

این مطلب را داکتر احمد یوسف نورستانی والی ولایت هرات  در مراسم آغاز غرس یک صد هزار نهال در پارک ایکوبیان نمود.

 در این مراسم که هیئات رهبری ولایت هرات ، محمد رفیق شاروال، محمد اسماعیل حیدر زاده رئیس زراعت ، انجینیر وکیل احمد کارشناس  محیط زیست  و برخی از ادارات دولتی ، نمایندگی های خارجی مقیم هرات  و متنفذین شهر هرات اشتراک داشتند، والی هرات همچنان از آغاز کار پارک ترقی( پارک وسیع ولایت)  به شیوه مدرن  در آینده نزدیک خبر داد.

 داکتر غلام سخی غیرت کوردیناتور پارک ایکو گفت: موضوع پارک ایکو عنقریب در جلسه عمومی ایکو ( تهران) مطرح تا زمینه توسعه پارک ایکو مساعد گردد.

گفتنیست که پارک ایکو اولین پارک ملی افغانستان به شمار می رود .

                                                                                                               گزارشگر ویس احمد حکمت

 

  

 

[ ] [ 19 ] [ انجنیر وکیل احمد بارک ]

[ ] [ 18 ] [ انجنیر وکیل احمد بارک ]
تصویر نهاشانی در هرات توسط محترم داکتر احمد یوسف نورستانی والی ولایت

 

[ ] [ 18 ] [ انجنیر وکیل احمد بارک ]
.: Weblog Themes By Mihan Skin :.

درباره وبلاگ

این ویبلاگ از انجنیر وکیل احمد بارک معلومات پیرامون محیط زیست در هرات و سایر ولایات افغانستان میباشد (شماره تماس: 0799346312)
امکانات وب