معلومات محیط زیستی هرات - افغانستان
 

شهر ما نیاز به  احیا، حفظ  و توسعه فضای سبز دارد

    شهر هرات که سابقه طولانی تمدن را به خود اختصاص داده است ، در حال حاضرعلاوه از آبده های باستانی و بنیاد های فرهنگی فضای سبز آن در سه بخش موجود است:

 پارک ها، باغ ها  و گلدان های عمومی( بلوار ها)  در سطح شهر هرات؛

-- فضای سبز کنار پباده رو ها، مکاتب، ادارات دولتی و محلات تفریحی و عمومی؛

--آبده های نقاط تاريخی و فضاهای سبز آنها.( ساحات اوقاف وآبده تاریخی)

 اما شهر با وسعت بیش ازشصت کیلومتر مربع و نفوس حدوداً يك ميليون نفر  نیاز به توجه و مراقبت و هم انجینری فضای سبز دارد که خوشبختانه ریاست شاروالی هرات توانائی طرح ، تطبیق و مراقبت آن را داشته و از امکانات و ریزف های لند اسکپ شهری بیشترین سود را برده می تواند؛ زیرا فرهنگ توسعه فضای سبز در شهر ما به یک عنعنه و دَین  مبدل شده است.

آنچه ما را قناعت داده می تواند تحقق یک پلان 5 ساله  بر اساس  روند رو به توسعه فضای سبز می باشد که باید نکات ذیل را در آن مراعات کرد:

-   نظارت و کنترول بر استفاده از زمين و حجم پيشرفت کارساحات موجوده شهربه خصوص کمر بند سبز شمال شهر  با احیا شبکه های عنعنوی آب شهر هرات و استفاده از چاه های عمیق شمال شهرو ساير نقاط موجوده.

-   پلان گذاری دقيق و جزئی محل ايجاد ساحات جدید و تکمیل آن با استفاده ازقوریه های قابل پذیرش اقلیم ولایت هرات، قطع درختان خشک و ایجاد سیستم انکشاف پایدار از طریق تثبیت ساحات قابل احیا و ظرفیت کلی شهر هرات به چه نوع نهال؟

-   کنترول و نظارت بر نصب لوحه های آگاهی دهی(شامل پوستر و بيل بورد) در محلات قابل دید و تفریحی شهر.

-   توجه خاص به محوطه سازی وايجاد فضای سبز ساحات پارک ها و باغات تفریحی موجود.

-   همکاری شهروندان و استقبال عمومی در پيشرفت ساحات حفاظت شده فضای سبز از طریق نهال شانی نزدیک خانه ها، مارکت ها  و سایر محلات  و جلوگیری از جاری شدن  فاضلاب ها به جوی های کنار جاده ها.

اما در سطح شهر و مسیر سرک های عمومی و فرعی دو نکته قابل دقت است:

1.  خوش منظره بودن:

تا آن حد که مناظر اطراف سرک ها برای بيننده  احساس و طراوت دهد . اين خصوصيت رابطه مستقيم با چشم انداز منحصر به فرد، متنوع و تقابل رنگها ومناظر دارد که با يکبار ديدن، اثر عميقی برفرد تازه وارد خواهد گذاشت.

2. بکر بودن:

یک نواخت  و يکدست بودن مناظر اطراف جاده ها منطره زیبای نقاشی را ترسیم می کند که باز هم احساس خوشی و شاد مانی برای افراد كه صبح به طرف وظیفه می روند و یا تازه شهر هرات را تماشا می کنند، مي دهد.

 همکاريهای نهاد ها  و مردم شامل فعاليت های ذیل می شود:

-- زدودن زباله (حجم کار از ناحيه ای به ناحيه ديگر تغيير می کند )؛

-- غرس یک نوع نهال ها در یک محل  مثلاً تمام پیاده رو ها ، اطراف میدان های ورزشی ، محوطه مکاتب، مدارس و دوائر دولتی اعم از ملکی و نظامی را درختان ناجو؛ برای گدان های شهر ( بلوار ها) بته های مرسل و گل های زنبق، لاله اهلی، و امثال آنها؛ 

--- برای پارک های تفریحی باید ساحات نهال ها و نوع نهال ها مشخص گردد. مثلاً می توان اطراف پارک ها را ناجو و نهال های سرو در اطراف باغچه ها و گل بته ها و نهال های زینتی در اطراف چمن ها غرس نمود.

-- هیچ گاهی نباید مردم نهال های میوه دار را با سایر نهال ها یکجا غرس نمایند  و اگر نهال های میوه دار را در گوشة دیگر غرس می نمایند، ساحه آن تحت کنترول و جداً از سایر محلات سبز پارک ها باشد .

-- توسعه فرهنگ نهال شانی و هماهنگی  کار رسانه ئی که نیاز به هماهنگی بيشتر دارد؛

-- کنترول رشد نباتات کنار جاده هاي فرعی که از قبل موجود است.

برای آوردن تغیيرات محیطی شهر  تحقق پلان پنج ساله فضای سبز به دقت و امکانات بودجه وی و جلب کمک ها نیاز دارد .

 

 

مجهز سازی فضاهای سبز و باز شهری:

برای این کار باید  سعی نمود تا محلات مناسب برای کودکان و زنان، سامان آلات بازی وگاز ها طوری به وجود آورد که از یک طرف با فرهنگ ما و از جانبی با فضای سبز پارک مغایرت نداشته باشد. اگر چمن ها و  چوکی های اهدا شده و یا ساخته شده شاروالی ها  نصب می شود  ،بايد در روبروی مناظر زيبا اما در جايی که در مسير رفت و آمد افراد قرار نگيرد، واقع شود.

چوکی ها پارک های داخل شهر نيز می تواند برای آسايش و راحتی شهروندان طوری باشد که با رفت وآمد وسایل ترانسپورت و عابرین جاده کودکان، جوانان و پیران احساس آرامش کرده بتواند و زباله دانی ها ، نل های آب ، آبشارها ، تشناب ها،  رستورانت ها و رهنمود های آگاهی دهی مورد استفاده اش قرار گرفته بتواند. همچنان می توان محلات حوض های آب بازی و قایق رانی و سایر نیاز ها را دیزائین و از طریق سیستم اجاره به اعمار آن متوصل گردید.

--  مسوولین می توانند در چمن ها از گل ها شعار های که برای مهمانان نشاط آفرین باشد ، بکارند. مثلاً:گل ها با شما  زیبا اند! بخصوص در مکان هايی که برای استراحت و تفريح مردم باشد.  

  فضاهای باز  زيبا و مناسب عمومی به شهروندان اين امکان را می دهد تا در کنار يکديگر از صفائی  و گل های  اطراف لذت ببرند و با داشتن مکان مناسبی برای نشستن احساس رضايت آنها چندين برابر شود. افراد مختلف نوع های متفاوتی ازفضای  پارک يا فضاهای سبز را می پسندند، که اين سلايق متفاوت نحوه دیزائین پارک را تعيين می کند و به آن تغييراتی می دهد.

پس اين را بايد در نظر گرفت که در پارک يا فضاهای سبز شهری که امکان استفاده اقشار مختلف است بايد تمام امکانات رفاهی در نظر گرفته شود و محلات آرامش و مسیر های موتر های لینی طوری برای اين مکان ها ساخته شوند تا مورد استفاده بيشتری برای همگان داشته باشند.

گفتنیست که شاروالی های ولسوالی ها از عواید ولسوالی خویش می توانند پارک های تفریحی خویش را توسعه و مراقبت نمایند.

 البته برای محلات طبیعی و تفریحی اطراف ( جنگلات طبیعی و مصتوعی و هم علفچر ها) ریاست عمومی زراعت ولایت هرات باید جدا از برنامه های رشد باغداری و ازدیاد محصولات غله جات خویش یک برنامه جامع و کاملی را طرح و با جلب مساعدت ها مطابق قانون جنگلات و محیط زیست تطبیق نمایندتا از تداخل وظیفوی کاسته و برای بهبود محیط زیست شاهراه ها و میراث های طبیعی خدمات شایانی صورت گیرد.

 انجینیر وکیل احمد بارک کار شناس مقام ولایت هرات

 

[ ] [ 17 ] [ انجنیر وکیل احمد بارک ]

با تغییرات اقلیمی و گرسنگی مبارزه کنید

 تغییرات اقیلم می‌توانند  طی چند سال آینده موجب کاهش محصولات زراعتی و غذائی در سطح جهان گردد که این نیاز به اقدام جلوگیرانه در ازدیاد تخم های بذری و نهال های پر میوه  برای نفوس در حال افزایش دنیا دارد.

 کارشناسان محیط ‌زیست بارها پیرامون پیامد تغییرات اقلیمی برای تولید مواد غذایی اخطار داده‌اند. در صورت ادامه روند کنونی و ناکامی در تغییر شرایط نامطلوب، قحطی دامن‌گیر بسیاری از مناطق جهان خواهد شد. اما تحقیقات اخیر دو کارشناس مسایل اقلیمی از امریکا سبب نگرانی فراوانی شده است.

 افزایش گرسنگی در کشورهای فقیر

 این دو کارشناس مسایل جوی برای تحقیق خود، دست به بررسی و تحلیل ۲۳ مدل آب و هوایی زده‌اند. شورای اقلیمی سازمان ملل متحد این مدل‌ها را به عنوان پایه‌ای برای پیش‌بینی درجه حرارت فصل تابستان از سال ۲۰۵۰ تا ۲۰۹۰ بکار گرفته بود.

 بررسی جدید محقیقن، انطباق کاربردی این پیش‌بینی‌ها بر وضعیت زراعت در جهان است. نتایج اعلام‌شده بسیار نگران کننده‌اند. تنها در مناطق استوایی و نیمه‌استوایی، افزایش گرمای زمین سبب نابودی حداقل چهل فیصد از محصولات برنج وجواری خواهد شد. این کاهش هم‌زمان با افزایش نفوس در این مناطق رخ می‌دهد. محقیقن اعتراف می‌کنند که در بررسی‌های خود حتا کمبود فزاینده آب را نیز منظور نکرده‌اند.

 مناطقی استوایی تا مدار ۳۵ درجه شمالی و جنوبی، از این تغییرات جوی به شدت آسیب خواهند دید. این پهنه در قاره امریکا، دربر گیرنده جنوب ایالت متحده تا شمال ارژانتین، در آسیا شامل هندوستان، مناطق جنوبی چین و بخشی از استرالیا است. تمام قاره افریقا نیز از تغییرات آب‌وهوایی لطمه خواهد دید. در این مناطق، فقیرترین کشورهای جهان قرار دارند. رشد نفوس در این مناطق افزایشی انفجاری را نشان می‌دهد. نفوس  جهان تا پایان سده کنونی، دو برابر خواهد شد.

آسیب‌پذیری مناطق معتدل زمین

مناطق معتدل زمین نیز از پدیده گرمایش زمین در امان نیستند. در اروپا، تکرار تابستان گرم سال ۲۰۰۳ بدل به یک قاعده خواهد شد. این موضوع بر محصولات زراعتی به شدت تاثیر منفی خواهد گذاشت. در فرانسه در سال ۲۰۰۳، حرارت ماه‌های جون تا اگست، سه ونیم درجه بالاتر از حداوسط سال‌های گذشته بود. در این سال برداشت گندم ۲۱ فیصد، میوه ۲۵ فیصد و جواری ۳۰ فیصد کاهش نشان می‌دهند.

 گرسنگی و قحطی به‌عنوان پیامد تغییرات اقلیمی، سبب مهاجرت وسیع به اروپا خواهد شد. در دوران‌های پیشین، انسان‌ها به‌دنبال تغییرات اقلیمی دست به مهاجرت به مناطق مساعدتر می‌زدند‌، اما در آینده این امکان به شدت محدود خواهد بود. بدین دلیل کارشناسان درباره مهاجرت‌های چند صد میلیونی در آینده هشدار می‌هند.

 به نظر محقیقن ، تمام مراکز علمی باور مند این اند که باید از هم‌اکنون در زمینه جلوگیری و انطباق با شرایط جدید سرمایه‌گذاری کرد. تهیه تخم بذرهای پرمحصول و مقاوم در برابر تغییرات جوی، نیازمند سال‌ها تلاش و تحقیق خواهد بود. به نظر محقیقن ، امکان تحقق این پیش‌بینی، بیش از نود فیصد است.

 افغانستان که یک کشورمحاط به خشکه است .  در اثر جنگ ها و خود سری های افراد مسلح در اطراف،  جنگلات و علفچر های آن از بین رفته و زمین های زراعتی به ساحات صنعتی و مسکونی مبدل شده است. خشک سالی های متواتر،  کمبود منابع غذائی، ذخیره آبی، عدم گسترش زمین های زراعتی و بد تر از آن تبدیل قصدی جنگلات، علفچر ها،  زمین های زراعتی و فارم های تحقیقی به محلات مدرن نشین و یا پارک های کوچک تزئینی  یکی از مشکلات است که در  تغییرات اقلیمی منطقوی نقش داشته و تلفات و خسارات متواتر از ناحیه سیلاب ها، خشک سالی ها و توسعه امراض نباتی، حیوانی و انسانی به بار آورده است.

 لازم است تا وزارت های زراعت، آب و انرژی، انکشاف شهری  و سایر نهاد های دولتی پلان های موثر  توسعه باغداری و فضای سبز، کاهش آلودگی ها، ذخیره آب ،مبارزه با انواع حوادث وجلوگیری از غصب ملکیت های عامه را در پیش گرفته و از خطرات احتمالی در حال و آینده کشور و افراد آن بکاهند. در غیر آن مردم در آینده به کمبود آب و مواد غذائی دچار خواهند شد. 

                                  انجینیر وکیل احمد بارک کار شناس مقام ولایت هرات

 

[ ] [ 19 ] [ انجنیر وکیل احمد بارک ]

زندگی

تنها پس از بریدن آخرین درخت

تنها پس از آلودن آخرین رودخانه

تنها پس از صید آخرین ماهی

تنها پس از پرواز آخرین پرنده

                      تنها آن هنگام           سودا گران درمی یابند:

                                     پول را نمی توان خورد.

                                           پول را نمی توان نوشید.

                                                  پول را نمی توان نفس کشید.

                                                          پول را نمی توان زندگی کرد.....

[ ] [ 18 ] [ انجنیر وکیل احمد بارک ]

شهر ما نیاز به  احیا، حفظ  و توسعه فضای سبز دارد

    شهر هرات که سابقه طولانی تمدن را به خود اختصاص داده است ، در حال حاضرعلاوه از آبده های باستانی و بنیاد های فرهنگی فضای سبز آن در سه بخش موجود است:

 پارک ها، باغ ها  و گلدان های عمومی( بلوار ها)  در سطح شهر هرات؛

-- فضای سبز کنار پباده رو ها، مکاتب، ادارات دولتی و محلات تفریحی و عمومی؛

--آبده های نقاط تاريخی و فضاهای سبز آنها.( ساحات اوقاف وآبده تاریخی)

 اما شهر با وسعت بیش ازشصت کیلومتر مربع و نفوس حدوداً يك ميليون نفر  نیاز به توجه و مراقبت و هم انجینری فضای سبز دارد که خوشبختانه ریاست شاروالی هرات توانائی طرح ، تطبیق و مراقبت آن را داشته و از امکانات و ریزف های لند اسکپ شهری بیشترین سود را برده می تواند؛ زیرا فرهنگ توسعه فضای سبز در شهر ما به یک عنعنه و دَین  مبدل شده است.

آنچه ما را قناعت داده می تواند تحقق یک پلان 5 ساله  بر اساس  روند رو به توسعه فضای سبز می باشد که باید نکات ذیل را در آن مراعات کرد:

-   نظارت و کنترول بر استفاده از زمين و حجم پيشرفت کارساحات موجوده شهربه خصوص کمر بند سبز شمال شهر  با احیا شبکه های عنعنوی آب شهر هرات و استفاده از چاه های عمیق شمال شهرو ساير نقاط موجوده.

-   پلان گذاری دقيق و جزئی محل ايجاد ساحات جدید و تکمیل آن با استفاده ازقوریه های قابل پذیرش اقلیم ولایت هرات، قطع درختان خشک و ایجاد سیستم انکشاف پایدار از طریق تثبیت ساحات قابل احیا و ظرفیت کلی شهر هرات به چه نوع نهال؟

-   کنترول و نظارت بر نصب لوحه های آگاهی دهی(شامل پوستر و بيل بورد) در محلات قابل دید و تفریحی شهر.

-   توجه خاص به محوطه سازی وايجاد فضای سبز ساحات پارک ها و باغات تفریحی موجود.

-   همکاری شهروندان و استقبال عمومی در پيشرفت ساحات حفاظت شده فضای سبز از طریق نهال شانی نزدیک خانه ها، مارکت ها  و سایر محلات  و جلوگیری از جاری شدن  فاضلاب ها به جوی های کنار جاده ها.

اما در سطح شهر و مسیر سرک های عمومی و فرعی دو نکته قابل دقت است:

1.  خوش منظره بودن:

تا آن حد که مناظر اطراف سرک ها برای بيننده  احساس و طراوت دهد . اين خصوصيت رابطه مستقيم با چشم انداز منحصر به فرد، متنوع و تقابل رنگها ومناظر دارد که با يکبار ديدن، اثر عميقی برفرد تازه وارد خواهد گذاشت.

2. بکر بودن:

یک نواخت  و يکدست بودن مناظر اطراف جاده ها منطره زیبای نقاشی را ترسیم می کند که باز هم احساس خوشی و شاد مانی برای افراد كه صبح به طرف وظیفه می روند و یا تازه شهر هرات را تماشا می کنند، مي دهد.

 همکاريهای نهاد ها  و مردم شامل فعاليت های ذیل می شود:

-- زدودن زباله (حجم کار از ناحيه ای به ناحيه ديگر تغيير می کند )؛

-- غرس یک نوع نهال ها در یک محل  مثلاً تمام پیاده رو ها ، اطراف میدان های ورزشی ، محوطه مکاتب، مدارس و دوائر دولتی اعم از ملکی و نظامی را درختان ناجو؛ برای گدان های شهر ( بلوار ها) بته های مرسل و گل های زنبق، لاله اهلی، و امثال آنها؛ 

--- برای پارک های تفریحی باید ساحات نهال ها و نوع نهال ها مشخص گردد. مثلاً می توان اطراف پارک ها را ناجو و نهال های سرو در اطراف باغچه ها و گل بته ها و نهال های زینتی در اطراف چمن ها غرس نمود.

-- هیچ گاهی نباید مردم نهال های میوه دار را با سایر نهال ها یکجا غرس نمایند  و اگر نهال های میوه دار را در گوشة دیگر غرس می نمایند، ساحه آن تحت کنترول و جدا از سایر محلات سبز پارک ها باشد .

-- توسعه فرهنگ نهال شانی و هماهنگی  کار رسانه ئی که نیاز به هماهنگی نیاز تر دارد؛

-- کنترول رشد نباتات کنار جاده هاي فرعی که از قبل موجود است.

برای آوردن تغیيرات محیطی شهر  تحقق پلان پنج ساله فضای سبز به دقت و امکانات بودجه وی و جلب کمک ها نیاز دارد .

 

 

مجهز سازی فضاهای سبز و باز شهری:

برای این کار باید  سعی نمود تا محلات مناسب برای کودکان و زنان، سامان آلات بازی وگاز ها طوری به وجود آورد که از یک طرف با فرهنگ ما و از جانبی با فضای سبز پارک مغایرت نداشته باشد. اگر چمن ها و  چوکی های اهدا شده و یا ساخته شده شاروالی ها  نصب می شود  ،بايد در روبروی مناظر زيبا اما در جايی که در مسير رفت و آمد افراد قرار نگيرد، واقع شود.

چوکی ها پارک های داخل شهر نيز می تواند برای آسايش و راحتی شهروندان طوری باشد که با رفت وآمد وسایل ترانسپورت و عابرین جاده کودکان، جوانان و پیران احساس آرامش کرده بتواند و زباله دانی ها ، نل های آب ، آبشارها ، تشناب ها،  رستورانت ها و رهنمود های آگاهی دهی مورد استفاده اش قرار گرفته بتواند. همچنان می توان محلات حوض های آب بازی و قایق رانی و سایر نیاز ها را دیزائین و از طریق سیستم اجاره به اعمار آن متوصل گردید.

--  مسوولین می توانند در چمن ها از گل ها شعار های که برای مهمانان نشاط آفرین باشد ، بکارند. مثلاً:گل ها با شما  زیبا اند! بخصوص در مکان هايی که برای استراحت و تفريح مردم باشد.  

  فضاهای باز  زيبا و مناسب عمومی به شهروندان اين امکان را می دهد تا در کنار يکديگر از صفائی  و گل های  اطراف لذت ببرند و با داشتن مکان مناسبی برای نشستن احساس رضايت آنها چندين برابر شود. افراد مختلف نوع های متفاوتی ازفضای  پارک يا فضاهای سبز را می پسندند، که اين سلايق متفاوت نحوه دیزائین پارک را تعيين می کند و به آن تغييراتی می دهد.

پس اين را بايد در نظر گرفت که در پارک يا فضاهای سبز شهری که امکان استفاده اقشار مختلف است بايد تمام امکانات رفاهی در نظر گرفته شود و محلات آرامش و مسیر های موتر های لینی طوری برای اين مکان ها ساخته شوند تا مورد استفاده بيشتری برای همگان داشته باشند.

گفتنیست که شاروالی های ولسوالی ها از عواید ولسوالی خویش می توانند پارک های تفریحی خویش را توسعه و مراقبت نمایند.

 البته برای محلات طبیعی و تفریحی اطراف ( جنگلات طبیعی و مصتوعی و هم علفچر ها) ریاست عمومی زراعت ولایت هرات باید جدا از برنامه های رشد باغداری و ازدیاد محصولات غله جات خویش یک برنامه جامع و کاملی را طرح و با جلب مساعدت ها مطابق قانون جنگلات و محیط زیست تطبیق نمایندتا از تداخل وظیفوی کاسته و برای بهبود محیط زیست شاهراه ها و میراث های طبیعی خدمات شایانی صورت گیرد.

 انجینیر وکیل احمد بارک کار شناس مقام ولایت هرات

 

 

[ ] [ 19 ] [ انجنیر وکیل احمد بارک ]
.: Weblog Themes By Mihan Skin :.

درباره وبلاگ

این ویبلاگ از انجنیر وکیل احمد بارک معلومات پیرامون محیط زیست در هرات و سایر ولایات افغانستان میباشد (شماره تماس: 0799346312)
امکانات وب